Greve Idrætsforening er tilsluttet D.G.I.

Og foreningens formål er:

At fremme et sundt idrætsmiljø hvor individet sættes i centrum.

At samle de enkelte afdelinger omkring fælles værdier.

At varetage de enkelte afdelingers idrætspolitiske interesser.

At bistå de enkelte afdelinger, i det omfang disse anmoder herom.

Foreningens mærke er GIF og klubfarverne er blå og hvid.

Foreningen er opdelt i selvstændige administrative og økonomisk selvstyrende afdelinger.