FITNESSCENTRET I GIC

 

Det er GIF (Greve Idræts- forening der driver fitness centret, men alle borgere i Greve kommune kan i princippet blive medlem i det omfang der er plads. Dog bliver idrætsklubbernes eliteudøvere prioriterede uanset om deres forening er medlem af GIF.

Indmeldelse sker ved at kontakte fitness centrets leder Jørgen Nielsen på telefon 20193319 pr. SMS eller på hverdage 0730 – 0830 og på e-mail greveif@gmail.com.

Kontingentet fastsættes ud fra de udgiftet der er ved at drive centret, da evnt. overskud ikke må overføres til andre foreningsaktiviteter dvs. at det skal være et lukket økonomisk system hvor de penge der kommer ind i fitnesscentret, bruges i fitnesscentret. Det nuværende kontingent er kr. 1000- pro anno svarende til kr. 83- pr. måned.

Træningstiderne fremgår af vedhæftede grønne skema hvor den grønne farve angiver hvornår man kan lukke sig ind i centret. Når man er inde skal man have forladt stedet senest en time efter seneste tidspunkt hvor man kan lukke sig ind.

Alle udøvere Elite og Bredde der er fyldt 18 år kan blive tilsluttet nøgleordningen således, at de selv kan lukke sig ind i Fitnesscentret og træne frit på alle ”Grønne” tider.

Unge udøvere der ikke er fyldt 18 år, kan kun benytte Fitnesscentret hvis træningen er superviseret af en kvalificeret instruktør / træner, fysioterapeut eller hvis de er sammen med forældre der påtager sig ansvaret, og de skal have en højde der passer til maskinerne.

Begrundelsen er, at maskinerne ikke er konstrueret til børn. De kan derfor i hovedparten af maskinerne ikke træne ergonomisk korrekt, og der er øget risiko for skader. Derudover foreskriver lovgivningen, at personer under 18 år ikke må arbejde med selvkørende maskiner som f.eks. løbebånd uden opsyn.

Man er medlem og kan træne i centret så længe man betaler sit kontingent rettidigt og overholder ordensreglerne. Hvis man udmelder sig eller undlader at betale, deaktiveres nøglen og man slettes som medlem.

REGLER FOR NØGLEMEDLEMMER I GIC / GIFS FITNESSCENTER

Generelt: Som medlem er du underlagt følgende regler og bestemmelser.

Fitness centret ledes og drives overordnet af GIF (Greve Idræts Forening). GIFs forretnings udvalget udpeger en daglig leder som ansvarshavende for alle aktiviteter i Fitness centret. Den daglige leders anvisninger skal efterkommes.

Daglig leder: Jørgen Nielsen tlf. 20 19 33 19

Hvis du ikke overholder reglerne for brug af Fitnesscentret accepterer du, ved din underskrift, at du kan bortvises umiddelbart uden nogen form for tilbagebetaling.

Du kan træne i Fitnesscentret på de tider der er afsat til ”Nøglemedlemmer”. Vagten i GIC er ansvarlig for, at yderdøren er åben på disse tider. Adgang til selve Fitnesscentret på første sal, sker ved anvendelse af elektronisk nøgle. Når du benytter nøglen bliver dine data, dato og klokkeslæt elektronisk registreret og Fitness centret er video overvåget fra GICs vagtstue.