Regler for anvendelse:

 

  1. Du er ansvarlig for, at ingen andre end dig får adgang til Fitnesscentret når du benytter din nøgle. Du må ikke tage gæster med, og du skal lukke døren efter dig således, at alle der går ind af døren bliver registreret. Der vil jævnligt blive foretaget kontrol af de personer der opholder sig i centret.
  2. Når du træner i Fitnesscentret skal du have modtaget instruktion omkring maskinernes anvendelse. Denne instruktion skal være givet i forbindelse med din indmeldelse, af din klubinstruktør eller af en til klubben knyttet fysioterapeut. I forbindelse med instruktionen skal der være udarbejdet et specificeret trænings / genoptræningsprogram, dette program skal du medbringe og følge.
  3. Hvis du er ”først til mølle” tænder du for lyset i begge lokaler. Kontakterne sidder til venstre for indgangsdørene til begge lokaler. Derudover tænder du for den ”røde” kontakt bag skranken hvis du vil anvende løbebåndene og / eller drikkevandskøleren.
  4. Du skal anvende træningstøj og indendørs fodtøj, og der må ikke trænes i bar overkrop. Håndklæde til opsamling af sved skal medbringes, og maskiner og gulv skal aftørres for sved inden de forlades. Til rengøring af maskiner anvendes flasker der står på skranken, og papir fra holderne på væggen.
  5. Maskinerne skal anvendes ifølge de instruktioner instruktørerne har givet, og der må ikke trænes i ”ryk”, da dette kan skade maskinerne. Dette betyder i praksis, at enhver form for eksplosiv træning ikke må foretages på maskinerne.
  6. Maskinerne må ikke flyttes, og andet materiel skal lægges på plads inden du forlader centret. Der er bænke og stativer til alt løst materiel, så det er unødvendigt og forbudt at efterlade håndvægte, vægtskiver, låse m.m. på gulvet. Der skal vises hensyn til andre udøvere i Fitnesscentret, og kredsløbsmaskinerne må kun anvendes i 20 min. af gangen, hvis der er ventende medlemmer. Når der instrueres i Fitness centret må du acceptere, at instruktøren har førsteret til anvendelse af maskinerne.
  7. Rygning, spisning og indtagelse af alkohol er ikke tilladt i Fitnesscentret. Der forefindes vandkøler, som du frit kan benytte.
  8. Når du forlader centret, og hvis der ikke er andre medlemmer til stede skal du, lukke åbne vinduer og slukke for lyset i begge lokaler samt slukke for den ”røde” kontakt bag skranken til løbebånd og vandkøler. Når du går ud låser døren automatisk efter dig.
  9. Hvis du ønsker egen musik under træningen, skal du benytte høretelefoner. Du må ikke medbringe afspillere der kan genere andre medlemmer.
  10. Hvis du observerer at andre bryder reglerne bede du omgående kontakte vagten eller ringe til Jørgen Nielsen på tlf. 20 19 33 19. HUSK! Som nøglemedlem er det også DIT center.